Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Forum Recent Topics
Welcome, Guest
Username Password: Remember me
5 Topics
  • Page:
  • 1

Latest messages

emo
Informiran kako su na stranicama "Kontrola Uma - Upoznaj Svog Neprijatelja" i "Zvono Istine" objavljeni članci "Osoba: živi čovjek" (11/08/2017) te "Porcija istine za licemjere" (16/08/2017) u kojima je objavljen čitav niz neistina o meni i mom djelovanju što se posebice tiče dvije Tužbe koje sam prošle godine podigao pri ARBITRAŽNOM SUDU PRAVDE UDRUGE ČOVJEK čiji su Predsjednik i Potpredsjednik autori navedenih web stranica, evo da se na to ukratko osvrnem:

1)
vrijeđanja koja su se između ostalog zadnjih dana pojavila i na Facebook-u, ne tangiraju me puno. Ni prva a vjerojatno ni zadnja. Kako je na mom sajtu svakome javno dostupna dugogodišnje vođena arhiva, svatko je slobodan sam provjeriti tijek povijesti. Službene pak stvari oduvijek rješavam na službeni način, a ne preko Reality show aplikacija. Odgovor na pitanje zašto se Vladimir Perić i navodni Dražen Kasalo bezgranično razmeću hrabrošću bespućima neslužbenog Interneta umjesto službenim kanalima, taj je što se na taj način kompletno izbjegava odgovornost za vlastito djelovanje. Izbjegavanje odgovornosti dakle skroz na skroz identično onome upotrijebljenom u oba Pravorijeka na kojima niti jedan jedini Sudac arbitar nije sa Službene liste Sudaca arbitara što u jednom slučaju nesporno dokazuje izostanak esencijalno nužnih njihovih vlastoručnih potpisa(klikni na sliku za veću sliku)


dok je drugi slučaj očigledan sam po sebi(klikni na sliku za veću sliku)


2)
u oba članka prešućeno je kako je ARBITRAŽNI SUD PRAVDE odbio a da to nikako nije smio, nadležnost u Slučaju Robert Pittner protiv Ivane Jakir Bajo (zaposlene na funkciji Glavnog Državnog Rizničara RH). Razlog tom prešućivanju nije teško odgonetnuti, a vezan je također za izbjegavanje snošenja posljedica vlastitog djelovanja;

3)
u spomenutim člancima isto tako je prešućeno priznanje ASP-a kako se u njegovom radu događaju greške (za koje navodno nitko nije odgovoran), te se navodi kako je istina da je rješavanje mojih Tužbi malo zapelo s njihove strane. Koliko to “malo” točno iznosi, također je prešućeno kao što su prešućeni i istinski razlozi zapeća. Što se tiče Dražena Kasala, on se kao Predsjednik ASP-a pokušao opravdati time što je, citiram “u nekom sasvim drugom filmu”. Razlozi zbog kojih je koverta s donesenim Rješenjem Arbitražnog Suda Pravde glede slučaja "Pittner protiv Bajo" skupljala prašinu kod Vladimira Perića čitavih 50 dana, te isprike kojima je taj isti Vladimir Perić pokušavao opravdati apsurdno kašnjenje Arbitražnog Suda Pravde glede rješavanja mojih Tužbi - još su nevjerojatniji, ipak svi zabilježeni no o tom potom kad na Dnevni red stigne pitanje zašto Predsjednik ASP-a nije zbog spomenutog (drsko laganje uključeno) pokrenuo Disciplinski postupak protiv dotičnog;

4)
u obje moje Tužbe, izabrao sam da Postupak umjesto pojedinca vodi tročlano Sudsko vijeće, i da jedan njegov član bude Dražen Kasalo.
U spomenutim se člancima navodi: “u oba slučaja pravorijeke je donijelo arbitražno vijeće u sastavu Dražen Kasalo, Robert Šafranko, Gordan Pilić”. Tako je to trebalo biti, ali nije - o čemu sam dokaze izložio u sklopu Točke 1;

5)
nadalje, u spomenutim se člancima više puta ismijavam neistinama kako sam Tužbom protiv Ivane Jakir Bajo tražio silne milijune.
Primjer: “... to se naravno, Aljoši iz obitelji Đurić nije dopalo, pa je odlučio pokušati ukinuti pravorijek koji mu ne paše (jer nije dobio pravorijekom niti novčića, a kamoli silne MILIJUNE koje je tražio)...”.

Što se tiče mojih silnih miljuna, istina je ta da u Pravorijeku ASP-a, u sklopu kojeg podsjećam niti jedan jedini Sudac arbitar nije sa Službene liste Sudaca arbitara a da nedostajanje vlastoručnih potpisa niti ne spominjem, nema ni trunčice od hrabrosti sad iskazivane bespućima neslužbenog Interneta. Dakle što se tiče nepobitne činjenice kako sam privatni vlasnik proporcionalnog dijela sveukupne društvene svojine porijeklom iz bivše SFRJ, evo tog nečeg potpuno oprečnog prethodno spomenutoj hrabrosti : “...Članovi Sudbenog vijeća neće ulaziti u ikakve procjene istinitosti tvrdnje o vrijednosti SOVRO-a...”.

Iz nekog “misterioznog” razloga, u spomenutim člancima izostavljeno je navesti točan iznos o kojemu se u prijedlogu Presude unutar moje Tužbe protiv Ivane Jakir Bajo radilo.

6)
u spomenutim se člancima kaže kako sam “kontaktirao ASP sa zahtjevom za dopunu i pojašnjenje oba pravorijeka”.

Nepobitna je činjenica ta da se slobodan suvereni čovjek Aljoša iz obitelji Đurić nikad nije obratio ASP-u sa Zahtjevom za dopunu i pojašnjenje pravorijeka donesenog glede njegove Tužbe protiv Ivane Jakir Bajo.

7)

itd, itd, itd na što sve u jednom odgovaram sljedećim linkovima na Službene dokumente:

http://cromalternativemoney.org/index.php/en/media/news/zahtjev-za-ispitivanjem-pravorijeka-arbitranog-suda-pravde-udruge-ovjek.html

http://cromalternativemoney.org/index.php/forum/76-stvarni-svijet-drutvo-i-drutvene-znanosti/2931-bankrot-hrvatske-komunikacija-s-institucionalnim-autoritetima?limit=6&start=24&lang=en#3158

http://cromalternativemoney.org/index.php/forum/76-stvarni-svijet-drutvo-i-drutvene-znanosti/2931-bankrot-hrvatske-komunikacija-s-institucionalnim-autoritetima?limit=6&start=24&lang=en#3169
Bankrot Hrvatske: Ko ...
emo
11.08.2017
U uvodnom retku napominjem u odnosu na ARBITRAŽNI SUD PRAVDE UDRUGE ČOVJEK kako su Odgovorni u toj Instituciji apsolutno nelegitimno ignorirali u potpunosti moju Obavijest o Zahtjevu za razjašnjenjem i/ili dopunom i/ili ispravkom Pravorijeka (glede moje Tužbe protiv troje ljudi zaposlenih na funkciji takozvanih Djelatnika MUP-a RH), uredno i pravovremeno im dostavljenu 26.05.2017. Naime prošlo je sveukupno 77 dana (zadati rok 25 dana) a da od dotičnih nisam kontaktiran na ikoji način. Razloge tome instinktivno naslućujem, no o tom potom kad na red stigne snošenje posljedica za vlastito (ne)djelovanje...

Dana 05 svibnja 2017, ja slobodan suvereni čovjek Aljoša iz obitelji Đurić uredno sam i pravovremeno dostavio Zboru naroda Hrvatske Zahtjev za ispitivanje Konačnog Pravorijeka ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK donesenog glede moje Tužbe protiv Ivane Jakir Bajo (zaposlene na funkciji Glavnog Državnog Rizničara Republike Hrvatske).
Zahtjev za ispitivanje navedenog Pravorijeka podnio sam em smatrajući kako je on netočan i po svojoj strukturalnoj i po svojoj sadržajnoj formi, em stoga što isti u sebi sadrži brojne neistine. I sve sam to detaljno i precizno obrazložio u sklopu privitka "Obrazloženje Zahtjeva za ispitivanje Pravorijeka" korektno priloženog sveukupnoj Dokumentaciji uredno dostavljenoj Zboru naroda Hrvatske:
cromalternativemoney.org/index.php/en/me...de-udruge-ovjek.html


==========================================
==========================================ZBOR NARODA HRVATSKE

Predmet: Zaključak, Poslovni broj: Z-63/2017.


Teritorij: Hrvatska
Datum: 11.08.2017.

Temeljem čl. 1. st. 2. i 3. Ustava Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14), Zbor naroda Hrvatske po Zahtjevu za ispitivanje pravorijeka Arbitražnog suda pravde od 05. svibnja 2017. god., zaprimljenog od čovjeka: Aljoša iz obitelji Đurić; ispitiao je predmetni Konačni pravorijek Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek, Zagreb, pp77, od 04.04.2017. i po ispitivanju temeljem činjenica da je Arbitražni sud pravde osnovan po Zakonu o arbitraži (NN 88/01) i da je po čl. 12. Ustava Republike Hrvatske u službenoj uporabi u Republici Hrvatskoj hrvatski jezik i latinično pismo, dana 11. kolovoza 2017 donio sljedeći:

ZAKLJUČAK


I. Zbor naroda Hrvatske, ukida Konačni pravorijek Arbitražnog suda pravde, zbog netočnosti.
II. Zbor naroda Hrvatske, ukida Tužbu protiv Ivane Jakir Bajo zbog neizvršenja Naloga Izdavatelja platnog instrumenta 'SOVRO', zbog netočnosti.

obrazloženje


U Konačnom pravorijeku Arbitražnog suda pravde pisan je sljedeči tekst:" Konačni pravorijek kojim se u potpunosti odbija tužba Aljoše iz obitelji Đurić protiv tužene Ivane Jakir-Bajo zbog neizvršenja Naloga Izdavatelja platnog instrumenta 'SOVRO'"; koji je netočan, jer je u istome korištena povratna zamjenica "se", pa iz toga slijedi da tužba nije odbijena Konačnim pravorijekom, već je tužba samu sebe u potpunosti odbila protiv tužene Ivane Jakir-Bajo, što je u praksi nemoguće izvesti.
Riječ "neizvršenje" ne postoji u hrvatskom jeziku, pa je Zbor naroda Hrvatske zaključio da je Tužba pisana na stranom nerazumljivom jeziku, te Zboru naroda Hrvatske nije jasno kako je i na koji način Arbitražni sud pravde mogao donijeti Konačni pravorijek umjesto da tužitelja uputi da prevede Tužbu koja je pisana na stranom jeziku.
Zbog svega navedenog iznad, Zbor naroda Hrvatske je zaključio kako treba ukinuti Konačni pravorijek i tužbu, te Zbor naroda Hrvatske upućuje Tužitelja da prevede tužbu i ponovo je uputi nadležnom sudu.

Zbor naroda Hrvatske

Sva prava pridržana

Na teritoriju hrvatske, 11. kolovoza 2017. god

uputa o pravnom lijeku


Žalba protiv ovog Zaključka nije dopuštena.

Dostaviti:
1. Arhiva
2- Aljoša iz obitelji Đurić
3. Ivana Jakir-Bajo
4. Arbitražni sud pravde udruge "ČOVJEK"
pp77, 10001 Zagreb(klikni na sliku za veću sliku)==========================================
==========================================Niti sam sveznalica, niti to ikako mogu biti.
Stoga naširoko zaobilazeći ikakvo eventualno oficijalno uplitanje u Zaključak Zbora naroda Hrvatske, moj neslužbeni popratni komentar na razlog ukidanja moje Tužbe protiv Ivane Jakir Bajo je sljedeći:

Pojma nemam da li riječi "neizvršenje" ima ili nema u hrvatskom jeziku. Ono što sa sigurnošću znam to je da je riječ "neizvršenje" veoma često korišćena među ljudima što međusobno komuniciraju bilo hrvatskim bilo hrvatsko-srpskim jezikom.

Koja je razlika između primjerice postojanja i nepostojanja ili stvarnosti i nestvarnosti?

U Zaključku Zbora naroda Hrvatske prisutne su riječi: netočnosti, netočan, nemoguće, nerazumljivom.
U Zakonu o arbitraži (NN 88/01) prisutne su pak riječi: nenadležnim, nedržavni, nepoštivanju, neza­visnost, nepristranost, nepotreban, nemoguć, nezakonit, nesuglasju.
Isto tako primjera radi, u Ustavu Republike Hrvatske prisutne su riječi: neustavnost, nezakonitost, neovisnost, neotuđivost, nedjeljivost, neprenosivost, nepotrošivost, nepovredivost, nejednakost, nesnošljivost, nemoćnima, nezaposlenima, nezbrinutim, nepravilnog, nesposobnosti, nepovjerenje, nedostojnim, nespojiv, nepristran.
Što god iznad navedene riječi značile, jedno je apsolutno sigurno i svakome kristalno jasno razumljivo: one su sušta tj. kompletna suprotnost "istim" tim riječima svaki put kad dotične ispred sebe ne sadrže slova "n" i "e" odnosno "ne".

Sasvim neovisno o tome što znači riječ "izvršenje", činjenica je da pretraga Narodnih Novina na upit "neizvršenj" daje mali milijun rezultata poput:
* Kazneni zakon: "... neizvršenje materijalne obveze...";
* NN 67/2017: "... slučaju neizvršenja naloga...";
* NN 65/2017: "... a njezino neizvršenje...";
* NN 46/2017: "... ovoga Zakona ili zbog neizvršenja...";
* NN 45/2017: "... u slučaju daljnjeg neizvršenja obveze...";
* NN 42/2017: "... neizvršenja zakonske obveze...";
* NN 34/2017: "... osobi izvršenika... slučaju daljnjeg neizvršenja...";
* NN 25/2017: "... neizvršenje prekida trudnoće...";
* NN 119/2016: "... neizvršenja kreditnih obveza...";
* NN 81/2016: "... u slučaju neizvršenja uplata...";
* NN 76/2016: "... u slučaju daljnjeg neizvršenja rješenja...";
* NN 60/2016: "... neizvršenje zakonske obveze... sankciji zbog neizvršenja... neizvršenja propisanih obveza...";
* NN 52/2016: "... zbog neizvršenja... neizvršenje obveze... neizvršenja zakonske obveze...";
* NN 44/2016: "... razloge neizvršenja plana... njihova neizvršenja...";
* NN 26/2016: "... zbog neizvršenja kreditnih obveza...".
Bankrot Hrvatske: Ko ...
emo
Zločin Počinjen Nad Suverenim Čovjekom Od Strane tzv. Hrvatskih Policajaca


Petak 11 kolovoza 2017,
sveukupno vrijeme trajanja cirka 2 sata - od 8.30 do otprilike 10.30.


Jutros u 8.30 zazvonio je parlafon habitata u kojem moja majka još uvijek oplakuje nedavnu smrt mog oca. “Policija, jel može vrata” - čulo se. Odgovorio sam “ne, ne može” i spustio slušalicu uređaja.
Nakon par minuta zavonilo je zvonce na ulaznim vrata. Dva čovjeka u uniformama tzv. POLICIJE REPUBLIKE HRVATSKE, jedan ženskog a drugi muškog spola - traže tzv. OSOBU REPUBLIKE HRVATSKE ĐURIĆ ALJOŠU. Ljubazno im odgovorim kako to nisam ja i kako takvog ovdje nema. Potom su me autoritativnim tonom upitali tko sam ja, na što sam odgovorio “čovjek Aljoša iz obitelji Đurić, planeta Zemlja”, te im odmah s tim u vezi pokazao "Rješenje o nadležnosti" i "Konačni pravomoćni Pravorijek" ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK. Ne želeći ni pogledati moju spomenutu Dokumentaciju, dva navedena čovjeka u uniformama tzv. HRVATSKE POLICIJE zatim su počeli krivotvoriti stvarnost tvrdnjama kako sam ja tzv. OSOBA REPUBLIKE HRVATSKE ĐURIĆ ALJOŠA. Kriminalno me pretvorivši u nešto što nipošto nisam, naredili su mi da moram poći s njima u tzv. POLICIJU. Budući nisam niti onaj kojega traže niti onaj kome se lažno obraćaju, odbio sam poći s njima, a oni su mi onda pokazali stanoviti Sudski nalog. Iako je na navedenom Sudskom nalogu kristalno jasno pisalo ALJOŠA ĐURIĆ VIŠKA 14, uniformirani čovjek ženskog spola stao me uvjeravati kako na navedenom Dokumentu piše čovjek Aljoša iz obitelji Đurić. U nekoliko navrata zatražio sam od ovo dvoje uniformiranih ljudi da mi pokažu njihove tzv. Službene iskaznice i Službene značke Policijskih Službenika, no oni to međutim nikako nisu htjeli učiniti.
Zatim su pristigla još dva poprilično mišićava čovjeka (oba muškog spola) odjevena u uniforme tzv. POLICIJE REPUBLIKE HRVATSKE. I njima sam također rekao kako ja nisam tzv. OSOBA REPUBLIKE HRVATSKE ĐURIĆ ALJOŠA, već čovjek Aljoša iz obitelji Đurić - planeta Zemlja. Dakako odmah sam im pokazao "Rješenje o nadležnosti" i "Konačni pravomoćni Pravorijek" ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK. Opet sam nekoliko puta od svih njih zatražio da mi pokažu njihove tzv. Službene iskaznice i Službene značke Policijskih Službenika, no oni to međutim nikako nisu htjeli učiniti.
Potpuno ignorirajući em Sudsku dokumentaciju ASP-a koju sam držao u rukama, em moje iznošenje činjenice kako nisam niti onaj kojega traže niti onaj kojemu se lažno obraćaju, dva novopridošla čovjeka u uniformama tzv. POLICIJE REPUBLIKE HRVATSKE upotrijebili su fizičku silu i ščepali me njihovim rukama; zatim sam na zločinački protivno mojoj volji prisilno odvučen (čemu je vlastitim očima svjedočila moja majka) do kombija s oznakama HRVATSKE POLICIJE.
Naredili su mi da uđem u njega, no ja sam mašući Sudskom dokumentacijom ASP-a to legitimno odbio i ponovno zatražio njihove tzv. Službene iskaznice i Službene značke Policijskih Službenika. Dotični to opet nisu htjeli učiniti, potom su mi prvo njihovim vlastitim rukama ispraznili džepove i oduzeli svu moju privatnu svojinu, a zatim su me na silu ugurali Policijski kombi.
Iz kombija sam iskrcan kod zgrade tzv. MUP-a odnosno Policijske postaje Pula na tzv. adresi Trg Republike 1.
Tamo su mi prišli neki drugi ljudi, navodno u svojstvu Djelatnika tzv. MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE i protivno mojoj volji odveli me u jednu od brojnih soba unutar spomenute zgrade
čiji sam - uzred rečeno - nesporni privatni vlasnik u određenom omjeru. Unutra su bila tri čovjeka (svi muškog spola). Unatoč tome što sam to od njih zahtjevao više puta u nekoliko navrata, sva su trojica navedenih odbila pokazati mi njihove tzv. Službene iskaznice i Službene značke Policijskih Službenika.
Rečeno mi je da sam priveden stoga što oni moraju odraditi nekakvo saslušanje jer se protiv tzv. OSOBE REPUBLIKE HRVATSKE ĐURIĆ ALJOŠA vodi nekakav Sudski postupak pri nekakvoj njihovoj Instituciji - vezan ni manje ni više nego upravo za moje strašno prošlogodišnje iskustvo zbog kojeg sam u nedavnoj prošlosti pri ARBITRAŽNOM SUDU PRAVDE UDRUGE ČOVJEK uredno pokrenuo Tužbu protiv njihovih kolega - temeljem čega je 07.04.2017 već donesen Konačni pravomoćni sudski Pravorijek!!! Dvojica u sobi bili su valjda neka vrsta tehničara, dok me treći od njih nastojao uvući u razgovor davši mi do znanja kako će se o svemu voditi pisani Zapisnik te kako će se sve snimati video kamerom. Uglavnom on je počeo naglas čitati nekakve Dokumente, pri tom mnogo puta krivotvoreći činjenično stanje i ključne fakte - između ostalog čestim tvrdnjama kako sam ja tzv. OSOBA REPUBLIKE HRVATSKE ĐURIĆ ALJOŠA. Ja sam svako toliko progovarao kako nisam tzv. OSOBA REPUBLIKE HRVATSKE ĐURIĆ ALJOŠA već čovjek Aljoša iz obitelji Đurić na planeti Zemlji, te kako je u tijeku krivotvorenje činjenica.
Negdje pri kraju svega upitan sam da li imam nekakve zamjerke te mi je rečeno kako će one ući u Zapisnik. Progovorio sam kako zahtjevam da u Zapisnik uđe činjenica da mi nitko od sedmero ljudi na tzv. poziciji Djelatnika MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE nije htio pokazati njihove Službene iskaznice i Službene značke Policijskih Službenika, kako su s njihove strane krivotvorene brojne činjenice a prvenstveno ona glede toga tko sam i što sam, te kako im uredno uručujem kopiju "Rješenja o nadležnosti" i "Konačnog pravomoćnog Pravorijeka" ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK iz kojih je nesporno očigledno kakvom sam nelegitmnom maltretiranju danas podvrgnut s njihove strane. Rečeno mi je kako činjenica da mi nitko od sedmero ljudi na tzv. poziciji Djelatnika MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE nije htio pokazati njihove Službene iskaznice i Službene značke Policijskih Službenika - ne može ući u Zapisnik, a Dokumentaciju ASP-a su uzeli.

Debelo podcrtavam:
Tijekom navedenog saslušanja odnosno mog prisilnog boravka u jednoj od soba tzv. zgrade MUP-a smještene na geografskom području tzv. Pule, nekoliko puta mi je nuđeno potpisati raznorazne Dokumente što sam dakako kategorički odbio budući da nisu bili naslovljeni na mene "čovjek Aljoša iz obitelji Đurić - planeta Zemlja", već na tzv. "OSOBU REPUBLIKE HRVATSKE ĐURIĆ ALJOŠA - Viška 14". Odbili su mi dati kopiju vođenog Zapisnika.

Debelo podcrtavam:
Pri kraju navedenog saslušanja odnosno mog prisilnog boravka u jednoj od soba tzv. zgrade MUP-a smještene na geografskom području tzv. Pule, rečeno mi je kako mogu dobiti DVD kopiju video snimke saslušanja. Isto sam prihvatio, no isključivo pod uvjetom da na Potvrdi o uručenju mi DVD-a s njihove strane stoji kako je kopija video snimke uručena onome koji stvarno jesam tj. čovjeku Aljoša iz obitelji Đurić - planeta Zemlja. Na to je čovjek na tzv. poziciji Djelatnika MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, isti onaj koji me sve do tada čitavo vrijeme uporno krivotvorio u tzv. OSOBU REPUBLIKE HRVATSKE ĐURIĆ ALJOŠA, preda mnom na Potvrdi o uručenju mi DVD-a uredno vlastitom rukom ispravno napisao "čovjek Aljoša iz obitelji Đurić - planeta Zemlja". Potpisavši se na nju, potom sam zatražio kopiju dakle izuzetno mi važne navedene Potvrde o uručenju DVD-a, no dotični je to odbio učiniti.

Debelo podcrtavam:
Na samom kraju svega, još jednom sam po već nebrojeni put zatražio da mi se predoče Službene iskaznice i Službene značke Policijskih Službenika svih prethodno navedenih sedmero zlikovaca - također bezuspješno.

U zaključku:
Djelujući u svojstvu tzv. Djelatnika MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, koristeći se metodama identičnim zloglasnoj fašističkoj praksi te upotrebljavajući brutalnu fizičku silu, zločinački pri tome kršeći mir i Univerzalni Prirodni Zakon te tzv. "Opću deklaraciju UN-a o ljudskim pravima" i "Deklaraciju UN-a o pravima i odgovornostima pojedinaca" - određeni ljudi (za mene potpuni stranci) danas su me u Gestapo stilu apsolutno nelegitimno lišili moje neotuđive slobode i kriminalno uzurpirali moje vrijeme o cijeni čega su uzgred rečeno, tijekom prošlosti pravovremeno i u više navrata bili uredno obavješteni.
Bankrot Hrvatske: Ko ...
emo
administrator wrote:
Kao navodni otpor fašizmu u kojem živimo, od početka novog Milenijuma naovamo pojavilo se nekoliko golemih globalnih pokreta. Zasjavši poput supernove, probudili su jednu nadu, a potom su pilotirano se ugasivši - ubili svaku nadu! U prijevodu, u tijeku nije urušavanje omrznutog Sustava - ponizno i pokorno, čovječanstvo se prije nekoliko godina kompletno predalo "novom" Sustavu.
Ljudima s kojima surađujem, svako toliko sam napominjao kako smo mi suvereni u biti odlična reklama Sustavu i kako će se takva situacija nastaviti sve do one točke u kojoj za isti ne počnemo predstavljati potencijalnu ozbiljnu prijetnju. Ima već neko vrijeme kako govorim da smo taj stadij dostigli i kako sasvim sigurno uskoro treba očekivati "konačni obračun". Kockice malo po malo dolaze na svoje mjesto - pri eventualnom procjenjivanju sličnosti između članka u Slobodnoj Dalmaciji s iznad spomenutim nadanjima ubijenim na globalnom nivou, evo nadasve korisnog materijala:
Zahtjev Za Ispitivanjem Pravorijeka Arbitražnog Suda Pravde Udruge Čovjek

Uh, nesmotreno zaboravih spomenuti da u mojoj privatnoj arhivi čuvam nesporne dokaze - s kojima su naravno upoznati i neki od ljudi s kojima surađujem - kako je barem sve do nedavno namjera bila ugasiti Arbitražni Sud Pravde. Već kako tko - netko za to nema ni trunke vremena, netko više nema volje, netko je pak u posve drugačijim filmovima...
Kratka analiza suver ...
emo
Dana 01.08.2017 objavljen je na stranici 'Kontrola uma - upoznaj svog neprijatelja' članak "Vedran Miočić-Stošić: Otvoreno pismo za javnost".
Zbunih se već u samom naslovu: tko je sad taj 'Vedran Miočić-Stošić' kad onaj o kome se prava prašina podigla sam za sebe kategorički tvrdi kako je on jedino i isključivo 'vedran miočić-stošić'?!?
U svom otvorenom pismu za javnost, dotični kaže kako je sloboda definitivno odgovornost i kako je to načelo kojeg primjenjuje svakodnevno u svom životu od dana kad je predao njegovu Objavu o nepostojanju osobe.
Analizirajući malo članak i Dokumente što ih je dotični postavio na linku kojeg je usput priložio, lako je uočiti kako se priča ovog 'živog čovjeka' u potpunosti podudara s teorijom 'suverenog građanina' a koja je sama po sebi kompletni apsurd jer naravno ili si suveren ili si građanin, ne možeš biti oboje u isto vrijeme.

Dakle u svojoj Objavi o nepostojanju osobe, čovjek vedran miočić-stošić tvrdi kako je osoba izmišljena tj. fiktivna i poriče svaku vezu s njom.
Međutim u svom otvorenom pismu za javnost, dotični tvrdi sljedeće: “...bitno je na pravi način shvatiti razliku između živog čovjeka i fizičke osobe.'Objava' je pravni dokument kojim se ta razlika uvodi u pravnu domenu; živi čovjek proizlazi iz života, a fizička osoba je tvrtka kreirana rodnim listom od strane REPUBLIKE HRVATSKE d.o.o. Deklarirajući se tako prema sustavu za živog čovjeka više ne vrijede zakoni te tvrtke jer se oni odnose i mogu odnositi samo na tvrtke, u ovom slučaju fizičke osobe. Međutim, s obzirom da je živi čovjek jedini ovlašteni zastupnik svoje tvrtke/fizičke osobe, on i dalje ako hoće i kad hoće može koristiti svoju tvrtku da bi sa državom obavio poslovanje i naravno da pritom mora poštivati pravila, propise i zakone koji vrijede za tu tvrtku i ukoliko ih prekrši mora za njih po zakonu i odgovarati”.
Zdravologična kvaka: ako je netko svoju Objavu naslovio 'nepostojanje osobe' te u njoj armirano poriče svaku i ikoju vezu s dotičnom, onda dovođenje iste u “postojanje” kad i kako to tom nekome po potrebi paše nije ništa drugo negoli onaj isti kriminal i ona ista strašna prevara što se s gađenjem spominju u članku.

Nadalje, ako je netko kontaktibilan putem nečije tuđe adrese unutar tzv. 'Republike Hrvatske' onda je to jedna stvar, dok je imati svoju vlastitu adresu unutar te jedne te iste nestvarne pravne fikcije (za koju sam dotični priznaje kako u njoj stoji i kako se u njoj kreće) skroz na skroz oprečno stvarnosti o živom čovjeku.
U svojoj Objavi o nepostojanju osobe, čovjek vedran miočić-stošić izričito odbija titule Sustava poput građanina, osobe, tuženika i slično. Napominjući kako je Gospodin također jedna od titula Sustava, podcrtavam kako je čovjek vedran miočić-stošić činom urednog zaprimanja nekoliko Dokumenata uredno adresiranih na nekoga tko navodno nije on, kristalno jasno stavio do znanja tko je i što je.

==============
==============


Bez ikakvih zlonamjernih misli i zlobnih namjera, prilikom kritičkog osvrta na ovu temu nemoguće je ne zapaziti kako je vedran miočić-stošić iznenada izronio na velika vrata u suverenost praktički niotkuda.
Pod totalnom kontrolom u kojoj svjetska populacija vjerno i marljivo služi privatnim interesima određene uske skupine gotovo pa svemoćnih pojedinaca, medijska pojava nečeg opasnog za Matrix Sustav gotovo je nepojmljiva. Čak i pod pretpostavkom da to takvog nečeg ipak nekako uspije doći, kad se dogodi prava medijska ekspozija poput u ovom slučaju - za one oštrog njuha tu više nikakve dileme nema.

U sklopu članka koji je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji a koji je potom dakle u raznoraznim verzijama doslovce preplavio eter - piše sljedeće: “jedni od pionira ove priče u Hrvatskoj su Dražen Kasalo iz Solina (kontrolauma_org) i Vladimir Perić Valter iz Zagreba (zvono-istine_org)”. Baš mi malo čudno kako se novinarska ekipa iz 'Slobodne Dalmacije' nije sjetila nečijeg davnog pionirevanja na njihovom forumu čijem su osujećivanju predano i marljivo poklanjali popriličnu pažnju. Dražen Kasalo u svojoj poprati ovog novinarskog članka kaže: “nakon više od tri godine rada i upornog traganja izgleda da se stvari pomalo miču i izlaze u javnost”.
Činjenica međutim stoji kako je nakon nečijeg otprilike 8 puta dužeg intenzivnog istraživanja o kojem iz nekog misterioznog razloga niti na 'kontrolauma_org' niti na 'zvono-istine_org' nema ni jednog jedinog spomena iako im je isto podloga u najvećoj mjeri, itekako konkretan početak djelovanja u odnosu na temu "raskid veze s državom" tj. "čovjekov suverenitet" označen nečijim 'Zahtjevom za informacijama' dostavljenim listopada 2011 tzv. 'Vladi RH', u sklopu kojeg se nalazilo 28 stratosferno škakljivih pitanja. Navedeni Dokument dostupan je i dan danas:
cromalternativemoney.org/slike/drzava-st...-ili-imaginacija.pdf

Kao navodni otpor fašizmu u kojem živimo, od početka novog Milenijuma naovamo pojavilo se nekoliko golemih globalnih pokreta. Zasjavši poput supernove, probudili su jednu nadu, a potom su pilotirano se ugasivši - ubili svaku nadu! U prijevodu, u tijeku nije urušavanje omrznutog Sustava - ponizno i pokorno, čovječanstvo se prije nekoliko godina kompletno predalo "novom" Sustavu.
Ljudima s kojima surađujem, svako toliko sam napominjao kako smo mi suvereni u biti odlična reklama Sustavu i kako će se takva situacija nastaviti sve do one točke u kojoj za isti ne počnemo predstavljati potencijalnu ozbiljnu prijetnju. Ima već neko vrijeme kako govorim da smo taj stadij dostigli i kako sasvim sigurno uskoro treba očekivati "konačni obračun". Kockice malo po malo dolaze na svoje mjesto - pri eventualnom procjenjivanju sličnosti između članka u Slobodnoj Dalmaciji s iznad spomenutim nadanjima ubijenim na globalnom nivou, evo nadasve korisnog materijala:
Zahtjev Za Ispitivanjem Pravorijeka Arbitražnog Suda Pravde Udruge Čovjek

By the way, u Dokumentima koje je u sklopu svog Otvorenog pisma za javnost vedran miočić-stošić postavio na linku kojeg je usput priložio, dotični najavljuje Tužbu protiv "neprijatelja" pri Arbitražnom Sudu Pravde Udruge Čovjek. Ja pak iz iznad linkovanog mog Zahtjeva Za Ispitivanjem Pravorijeka Arbitražnog Suda Pravde Udruge Čovjek izdvajam tek jedan od mnogobrojnih razloga zbog kojeg sam uopće i pokrenuo navedeni Zahtjev: “tvrdnju Sudaca o mom navodno selektivnom pristupu pravima i obavezama te nedosljednosti u određivanju statusa čovjeka Aljoša iz obitelji Đurić što sugerira na postojanje neiskrenih namjera koje nisu u skladu s načelima prirodnih zakona, želje za stjecanjem materijalne koristi, te zbog visine zahtjeva za odštetom i moguće pohlepe kao jednog od skrivenih motiva za podizanje moje tužbe”.

(-: peace and love
Kratka analiza suver ...
5 Topics
  • Page:
  • 1

Who is online

In total there are 598 users Online  ::  0 Members and 598 Guests 
Legend ::   Site Administrator Global Moderator Moderator User Guest
  • Total Messages: 2899 | Total Subjects: 1068
  • Total Sections: 5 | Total Categories: 105
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0
Time to create page: 0.29 seconds