Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Forum
Benvenuto, Ospite
Nome Utente Password: Ricordami

ARGOMENTO: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 3 Mesi, 3 Settimane fa #3344

25.07.2018, Oglasna ploča tzv. 'Općinskog suda u Puli': prazna bez ijedne objave:(klikni na sliku za veću sliku)


Unatoč gornjem screenshot-u, tzv. Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske tvrdi da je na Oglasnoj ploči tzv. 'Općinskog suda u Puli - Pola' objavljen sljedeći Oglas:(klikni na sliku za veću sliku)


Općinski sud u Puli - Pola
Oznaka spisa:
K-535/2017
Naziv otpravka: Rješenje - optužnica potvrđena K-535/2017-18
Oglas se odnosi na: Aljoša Đurić / ULOGA: Okrivljenik
OIB: 18522603759
Datum objave: 18.07.2018. 10:31:21REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U PULI - POLA
Kranjčevićeva 8, 52100 Pula-Pola


Poslovni broj K-535/17-18
Kov-228/18


REPUBLIKA HRVATSKA
RJEŠENJE


Općinski sud u Puli - Pola, u kaznenom optužnom vijeću sastavljenom od sutkinje toga suda Dragane Kos Milevoj kao predsjednice vijeća, te sudaca Mirne Mačešić Biscuoli i Miroslava Ružića, kao članova vijeća, uz sudjelovanje Marije Pavlović, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okrivljenika Aljoše Đurića zbog kaznenog djela iz čl. 27. st.1. Kaznenog zakona ("Narodne novine" br. 125/11 i 144/12, dalje: KZ/11), temeljem odredbe iz čl.354. st.1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 143/12, 56/13 i 145/13, dalje: ZKP/08), na nejavnoj sjednici optužnog vijeća održanoj dana 8. lipnja 2018.

riješio je


I. Potvrđuje se u cijelosti optužnica Općinskog državnog odvjetništva u Puli-Pola broj K-DO-31/17 od 30. kolovoza 2017. protiv okrivljenika Aljoše Đurića za počinjenje kaznenog djela protiv vjerodostojnosti isprava – krivotvorenjem isprave iz čl. 278. st.1. i 3. KZ/11.
II. Izdvajaju se kao nezakoniti dokazi izvješće sastavljeno od strane policijskih službenika o obavljenom obavijesnom razgovoru sa građaninom na listu 6 spisa.
Po pravomoćnosti ovog rješenja izdvojeno izvješće izdvojit će se u poseban omot i dostaviti Istražnom centru Županijskog suda u Puli-Pola na čuvanje.

Obrazloženje


Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola kao ovlašteni tužitelj podiglo je dana 5. rujna 2017. godine optužnicu broj K-DO-31/17 od 30. kolovoza 2017. kojom je optužilo okrivljenika Aljošu Đurića da bi počinio kazneno djelo protiv vjerodostojnosti isprava – krivotvorenjem isprave iz čl. 278. st.1. i 3. KZ/11 s prijedlogom da sud izda kazneni nalog, a koji prijedlog je sud i usvojio te je dana 14. rujna 2017. izdana presuda sa kaznenom nalogom pod poslovnim brojem K-535/17. Budući da je okrivljenik pravodobno podnio prigovor (??? "uloga" definicija: tekst, lik itd. koji se igra u scenskom djelu - kazališnom, filmskom, opernom, baletnom), spis je dostavljen optužnom vijeću u rad.

Sukladno čl.348. st.4. ZKP/08, sjednica kaznenog optužnog vijeća održana je bez sudjelovanja stranaka dana 8. lipnja 2018.

Ocjena je ovog vijeća da je optužnica osnovana.

Optužnicu je podnio ovlašteni tužitelj i propisno je sastavljena, konkretno sastavljena je u skladu s odredbom čl.342. ZKP/08.

Optužno vijeće je izvršilo uvid u podatke i dokaze koje je državni odvjetnik priložio uz optužnicu, te je razmotrivši iste, utvrdilo da je optužnica osnovana i da se temelji na priloženim dokazima.

Osnovana sumnja da je okrivljenik počinio kazneno djelo za koje se tereti optužnicom proizlazi iz Obavijesti o upotrebi privatnog putnog pomagala za putovanje planetom zemljom u vlastite privatne svrhe (list 3-5), Potvrde o privremenom oduzimanju predmeta serijski broj 0995759 od 08. studenog 2016. (list 8), Zapisnika o privremenom oduzimanju predmeta od 08. studenog 2016. (list 9).

Slijedom navedenog, na temelju tako utvrđenog stanja stvari, optužno vijeće ustanovilo je da je optužnica osnovana te ju je, temeljem čl.354. st.1. ZKP/08, u cijelosti potvrdilo (odluka iz točke I. izreke).

Odluka iz točke II. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi iz čl.351. st.5. ZKP/08, a koji članak propisuje da će u postupku ispitivanja optužbe za kaznena djela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, obavijesti, zapisnike i izjave iz čl.86. st.3. ZKP/08 izdvojiti optužno vijeće nakon potvrđivanja optužnice. Naime, izdvojeno izvješće sastavljeno je od strane policijskih službenika, a sadrži obavijesne razgovore koje su policijski službenici obavili s građanima.

U Puli 8. lipnja 2018.

Zapisničar
Marija Pavlović

Predsjednica vijeća
Dragana Kos Milevoj


UPUTA O PRAVU NA ŽALBU:
Protiv odluka u točkama I. izreke ovog rješenja nije dopuštena žalba.
Protiv odluke u točki II. izreke rješenja dopuštena je posebna žalba koja se podnosi ovom sudu u 3 (tri) primjerka, u roku od 3 (tri) dana, a o kojoj odlučuje Županijski sud u Puli-Pola.

Dna:
1. Općinsko državno odvjetništvo Pula na broj K-DO-31/17
2. Okrivljeniku Aljoši Đuriću
3. Branitelju okrivljenika Ivici Senjaku, odvjetniku iz Pule
4. Županijskom sudu u Puli-Pola – uz izdvojenu bilješku po pravomoćnosti


(klikni na slike za veće slike)


Nemavši vremena a ni najmanje volje upuštati se u ikakvu analizu nelegitimne, vlastoručno nepotpisane gornje tragikomedije, napominjem kako su u tom skroz na skroz krivotvorenom Dokumentu datiranom 08.06.2018, između ostalog lažno nabrojani dokazni materijali. Naime potpuno je izostavljeno da su i tzv. 'Županijsko državno odvjetništvo u Puli' i tzv. 'Općinsko državno odvjetništvo u Puli' dana 29.08.2017 ili ti desetak mjeseci ranije uredno putem preporučenih poštanskih pošiljki zaprimili od strane čovjeka Aljoše iz obitelji Đurić Dokumentaciju čiji je sastavni dio Rješenje o nadležnosti Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek datirano 23.11.2016, te Konačni pravorijek Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek datiran 07.04.2017:

(klikni na slike za veće slike)
Ultima modifica: 3 Mesi, 3 Settimane fa Da administrator.

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 3 Mesi, 2 Settimane fa #3345

Ultima modifica: 3 Mesi, 2 Settimane fa Da administrator.
Tempo generazione pagina: 0.14 secondi